1. Společnost CP Sport agency s.r.o., se sídlem Nerudova 18/39, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisovná značka C 37611 zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře na email ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • a email.

2. Jméno, příjmení a email  je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje budou CP Sport agency s.r.o. zpracovávány po dobu 6 měsíců.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno CP Sport agency s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Krekrrr.cz

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve Hradci Králové dne 7. 12. 2020